O festivalu

 

 Kroměřížský festival se vrátil ke své  původní tradici, které byla ukončena v sedmdesátých letech a  na tuto tradici opět navázal. Proč festival Ludmily Cápkové? L. Cápková byla bezesporu jednou z největších lidských a hereckých osobností, která pro rozvoj ochotnického divadla a kulturních aktivit obecně jak v regionu, tak i v rámci celé republiky, udělala obrovský kus práce a my chceme, aby její jméno zůstalo i nadále prostřednictvím našeho festivalu v povědomí divácké veřejnosti. Festival je koncipován stejně jako FEMAD Poděbrady kdy zveme na festival soubory, které zůstaly těsně před branami postupu na národní přehlídku ve Volyni. Mnohdy to může být jen z nedostatku postupových míst z krajské přehlídky, jindy z důvodu subjektivního pohledu hodnotitelů, kteří se nenaladili na stejnou vlnu jako divadelní soubory.  A protože umění je objektivně nezměřitelné, chceme těmto souborům, které zůstaly  těsně pod čarou, nabídnout novou možnost tvůrčí konfrontace na našem divadelním festivalu Ludmily Cápkové. Vítěz našeho festivalu postupuje přímo na FEMAD Poděbrady.