Propozice festivalu

 

Propozice Divadelního festivalu Ludmily Cápkové

Účast:

7-8 divadelních souborů vybraných na základě odpovídající dramaturgické skladby přehlídky

Podmínky:

1. Soubor musí skončit jako doporučený na postup z kterékoliv krajské přehlídky na národní přehlídku Volyně. Pokud nebude ze strany doporučených souborů zájem, může programová rada vybrat k účasti na festivalu i jinou inscenaci, která byla na některé z krajských přehlídek.

2. Programová rada přehlídky vybere z přihlášených souborů 7 – 8 titulů.

3. Každý vybraný soubor nominuje svého mluvčího, který musí být přítomen na náklady pořadatele po celou dobu přehlídky a musí shlédnout všechna představení. Účastní se moderovaných besed v kruhu o jednotlivých představeních a na závěr přehlídky hlasuje o cenách (v případě svého souboru je vždy z hlasování vyloučen). V případě, že soubor není schopný nominovat svého mluvčího, může se o pomoc obrátit na programovou radu.

4. Zúčastněný soubor má nárok na cestovné (6,-Kč/km osobní automobil, 8,-Kč/km osobní automobil s vlekem) vždy však max.7.000,- Kč, jedno hlavní jídlo a občerstvení. Soubor ze vzdálenosti přesahující 120 km má nárok na bezplatné ubytování pro všechny přítomné členy nezbytné pro zdar inscenace. V takovém případě ještě souboru vzniká nárok na snídani. Pořadatel na požádání zajistí na náklady účastníků další stravování i ubytování v přijatelných cenách i po celý průběh přehlídky.

5. O účasti na přehlídce bude programovou radou rozhodnuto nejpozději do 30.4. příslušného roku.

6. Nedodržení podmínek účasti souborů v soutěži řeší programová rada.

7. Zúčastněné soubory mohou nominovat za minimální individuální náklady (750,-Kč/osoba) své členy do klubu mladých divadelníků, který při přehlídce pracuje jako diskusní klub a současně i jako porota mladých divadelníků. V ceně je volný vstup na představení, ubytování, 3 x denně strava a lektor.

Hodnocení:

Soubory se hodnotí ve vzájemné diskusi a o vítězi přehlídky a dalších cenách rozhodují zúčastnění mluvčí závěrečným hlasováním. Hlasuje se o nejlepší inscenaci festivalu a nejlepší mužský a ženský herecký výkon. Nominace na herecké výkony vzejdou z hlasování účastníků moderované besedy v kruhu, která se koná vždy bezprostředně po skončení každé inscenace. Při závěrečném vyhodnocení udělují ceny divácká porota, klub mladých divadelníků, novinářská porota a cena divadelního DS Kroměříž. Všechny ceny mohou být uděleny bez rozdílu kategoriemi. Vítěz festivalu zároveň postupuje na FEMAD Poděbrady.